COVID 19

Er is een protocol opgesteld samen met de brancheverenigingen.

Op deze pagina wat uitleg over het protocol.

Allereerst zijn daar de basisregels :

- afstand houden van tenminste 1.5 meter tot andere personen

- thuisblijven bij klachten ( griep,hoesten, kortademigheid en koorts)

Voorafgaand aan de rijles worden er aan iedere leerling 2 controle vragen gesteld .

- Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad ?

- Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid

  kortademigheid of benauwdheidsklachten.

Als deze vragen met NEE beantwoord worden dan pas kan er gelest worden !

Voorafgaand en na iedere rijles wordt de lesauto gelucht.

Leerling en instructeur dragen vanaf 19 oktober 2020 een mondkapje tijdens de rijles

 Voor de rijles :

- blijf thuis bij klachten

- handen wassen

Na de rijles

- handen wassen.

Tot snel in de lesauto en samen krijgen we Corona onder controle !

Met vriendelijke groet

Anne-Marie de Beer